ZŠ Horšovský Týn
třída 6.C (2020/2021)

zprávy pro rodiče
|<  <<  2/72    >>  >|
10.6.2020
Práce na doma 10.6.
Český jazyk: Dnešní úkol je trošku jiný a zábavnější. Stáhněte si zábavný pracovní list a hurá do práce. List nám neposílejte. Správné řešení pracovního listu bude k dispozici ve čtvrtek. Pracovní list si stáhněte na zshtyn.cz. Matematika: Dnes nás čeká zaokrouhlování desetinných čísel. Je to poslední novinka letošního školního roku. Podívejte se do učebnice na str. 104 na zelený rámeček. Při zaokrouhlování desetinných čísel platí stejná pravidla jako u zaokrouhlování celých čísel. Učebnice, str. 104, cv. 1 – písemně do sešitu. Hravý početník, 2. díl, str. 26, cv. 1 (první sloupeček) Přírodověda: Přečtěte si kapitolu „Kdo má v těle hlavní slovo?“ na str. 89-91 a pak si ze stránky 91 napište poznámky „A co je důležité?“ Správné řešení úloh ze dne 9.6. najdete na zshtyn.cz.
9.6.2020
Práce na doma 9.6.
Český jazyk, učebnice, str. 214, cv. 9. V tomto cvičení musíte rozlišit, zda jde o podstatné jméno rodu mužského životného nebo neživotného. U životných pak určíte i vzor. Matematika: úkol máte zadaný ze dne 8.6. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 88, cv. 7, 8. Ve cvičení 7 si musíte přečíst otázku. Vedle otázky je obrázek. Podle obrázku utvoříte odpověď. Píšete krátkou odpověď a pak i to, co musí Petr udělat. Podívejte se na příklad. Ve cvičení 8 odpovídáte podle pravdy. Odpovídáte pomocí krátkých odpovědí (Yes, I must. No, I needn´t.)
9.6.2020
Řešení úkolů ze dne 8.6.
Správné řešení úkolů ze dne 8.6. – Matematika bude až ve středu, PL z pátku také ve středu. Český jazyk Zarostlý /vousatý/ muž, rozcuchané děvče, tvrdý chléb, včasný příchod, východní vítr, vnější nátěr, dolní polička, noční služba, vdaná žena, ženatý muž, pracovitý člověk, nejhorší výsledek, jednoduchý příklad Angličtina, moje skupina: Prac. sešit, str. 90, cv. 10 1. What´s the matter with you? 2. I´m not feeling well today. 3. Have you got a temperature? 4. Open your mouth. 5. You must stay in bed for five days. 6. You needn´t get up early. 7. You needn´t wait. Pracovní sešit, str. 86, cv. 3 1. I´ve got a temperature. You must stay in bed. (např.) 2. I´ve got a toothache. I must go to the dentist´s. (např.) 3. I´ve got a headache. I must have a rest. (např.) 4. I´ve got stomache. I must take some pills. (např.) Pracovní sešit, str. 86, cv. 4 1. No, I needn´t. 2. Yes, they must. 3. Yes, she must. 4. Yes, I must. 5. No, I needn´t. 6. Yes, I must.
8.6.2020
Práce na doma 8.6.
Český jazyk: učebnice, str. 212, cv. 3. Příklad: oholený muž X zarostlý muž Matematika: Dnes dostanete zadání práce na doma na 2 dny (pondělí a úterý). Hravý početník, 2. díl, str. 25. Matematika učebnice, str. 108, cv. 18 – vyberte si 2 magické čtverce a vypočtěte je. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 86, cv. 3,4. Ve cv. 3 dopisujete nemoc, kterou podle obrázku máte a na druhé řádce pak to, co musíte udělat. Čerpejte ze slovní zásoby 14. lekce. Ve cv. 4 už pracujete i se slovesem needn´t. Pracujte podle příkladu.
5.6.2020
Práce na doma 5.6.
Milé děti, dnes vás čeká pouze pracovní list. Ten máte uložený na zshtyn.cz. Vypracujte ho a pošlete mi ho. Hezký víkend přeje paní učitelka
5.6.2020
Řešení úkolů ze dne 4.6.
194/3 Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis. Přestože / Třebaže/ I když/ Ačkoliv jsme se snažili ze všech sil, nepovedlo se nám to. Jestliže / Když všechno půjde podle plánu, budeme rychle hotovi. Až půjdeš domů, zastav se u babičky. Naposledy jim zamával a nastoupil do vlaku. Přestože /Třebaže/I když/ Ačkoliv jsem počítal celé odpoledne, všechny příklady jsem nedokázal vyřešit. Tu knihu si koupím nebo si ji vypůjčím v knihovně. Jana umyla nádobí, aby maminka měla radost. Hravý početník, str. 14: 96 523 478 : 39 = 2 474 960, zb. 38 98 756 845 : 70 = 1 410 812, zb. 5 11 356 870 : 66 = 172 073, zb. 52 87 542 000 : 22 = 3 979 181, zb. 18 Cv. 1: 3,9 – 1,8 = 2,1 2,4 – 0,2 = 2,2 3,5 – 1,1 = 2,4 1,7 – 1,2 = 0,5 0,8 – 0,2 = 0,6 3,6 – 0,3 = 3,3 2,9 – 1,5 = 1,4 2,8 – 1,7 = 1,1 3,8 – 3,8 = 0 cv. 2 8,45 – 7,20 = 1,25 7,89 – 5,19 = 2,70 6,09 – 3,07 = 3,02 12,94 – 3,60 = 9,34 40,25 – 0,25 = 40 48,18 – 48,06 = 0,12 5,48 – 2,08 = 3,40 18,67 – 16,63 = 2,04 91,56 – 80,34 = 11,22 Hravý početník, str. 14: 96 523 478 : 39 = 2 474 960, zb. 38 98 756 845 : 70 = 1 410 812, zb. 5 11 356 870 : 66 = 172 073, zb. 52 87 542 000 : 22 = 3 979 181, zb. 18
4.6.2020
Práce na doma 4.6.
Milé děti, především si chci omluvit za svoji včerejší chybu. V nadpisu úkolů jsem uvedla Práce na doma 2.6. Pevně věřím, že jste se nenechali zmást a došlo vám, že ji mistr tesař se někdy utne a že je práce určená na 3.6. Tak a dneska už správně: Český jazyk: Dnes se blíže podíváme na souvětí. O souvětích jsme se už učili, takže to většinou bude opakování. Víme, že počet vět v souvětí poznáme podle počtu určitých sloves. Nyní už poznáme přísudek, umíme ho najít celý, tak si klidně můžeme říct, že počet vět v souvětí poznáme také podle toho, kolik je v souvětí přísudků. Každá věta má svůj přísudek. Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Spojovacími výrazy jsou: • spojky- a, ale, avšak, nebo, jakmile, zatímco … • některá zájmena – kdo, co jaký, který, čí, jenž, jež • některá příslovce – kde, kam, , kudy, odkud, proč apod. Věty jsou v souvětí odděleny čárkami, ale před spojkami a, i, ani, nebo, či se čárka zpravidla nepíše Tohle všechno najdete v tabulce na str. 194. Udělejte si cv. 3 na str. 194. Např. Sestra se zlobila, protože nemohla najít svůj oblíbený časopis. Matematika: Učebnice, str. 103, cv. 1 a 2 (opět bez číselné osy) Hravý početník, 2. díl, str. 14 dokončit. Angličtina, moje skupina: Pracovní sešit, str. 90, cv. 10 Přírodověda, 88-89 – dočíst a napsat poznámky „A co je důležité?“
4.6.2020
Řešení úkolů ze dne 3.6.
Matematika domácí úkol 3.6. 102/1 0,4 + 0,2 = 0,6 1,2 + 1,2 = 2,4 2,0 + 1,3 = 3,3 1,1 + 0,7 = 1,8 2,3 + 0,4 = 2,7 0,5 + 2,4 = 2,9 0,4 + 1,3 = 1,7 3,2 + 0,7 = 3,9 3,2 + 0,6 = 3,8 102/3 3,25 + 0,31 = 3,56 4,17 + 2,42 = 6,59 7,53 + 0,20 = 7,73 2,27 + 0,56 = 2,83 3,07 + 3,18 = 6,25 1,59 + 0,23 = 1,82 5,17 + 3,24 = 8,41 4,30 + 4,28 = 8,58 8,49 + 1,12 = 9,61 Hravý početník, 2. díl, str. 14: 235 407 841 : 44 = 5 350 178, zb. 9, 42 754 875 : 17 = 2 514 992, zb 11 Časopisy a knihy ležely na stole i na židlích. Aleš a Lucka odjeli do Přibyslavi. Jitka a Zuzka se vydaly do Chrudimi. Tatínek, maminka a jejich malý synek se koupali ve vyhřívaném bazénu. Studenti a studentky si zaplatili jazykový kurz v cizině. Řidiče kontrolovali dva policisté a jedna policistka. Dědeček a babička u nás strávili Vánoce. Teta a sestřenice upekly tatínkovi k narozeninám výborný dort. Lékaři a lékařky se radili o léčbě pacienta. Tele a hříbata se před slunečními paprsky schovaly pod korunu lípy.
3.6.2020
Práce na doma 2.6.
Český jazyk: Učebnice, str. 190, cv. 2. V tomto doplňovacím cvičení si ověříte znalosti všeho, co jsme se dosud naučili. Tak se soustřeďte a hurá do práce. A hlavně u toho myslete. Cvičení opište do sešitu. Matematika: Dnes se podíváme na sčítání (a odčítání) desetinných čísel. Platí zde podobná pravidla, jako při sčítání nebo odčítání celých čísel. Jednotky sčítáme nebo odčítáme s jednotkami, desítky s desítkami, stovky se stovkami apod. U desetinných čísel desetiny sčítáme s desetinami, setiny se setinami atd. Podívejte se do učebnice na str. 102 a 103. Jsou tam zelené tabulky, kde je vysvětleno sčítání a odčítání desetinných čísel. Dále si pusťte odkaz na výukový materiál týkající se tohoto tématu. Odkaz:zshtyn.cz Vidíte, že to není nic těžkého, tak si zkuste cvičení 1 a 2 na str. 102. Cvičení nepočítejte podle číselné osy. Je na vás, zda si příklady napíšete pod sebe ( jednotky pod jednotky, desetinnou čárku pod desetinnou čárku, desetiny pod desetiny) nebo budete počítat zpaměti – vedle sebe. Hravý početník 2. díl, str. 14, poslední 2 příklady v prvním sloupečku. Přírodověda: Přečtěte si kapitolu Vidím vás, slyším vás na str. 86-87 a ze str. 87 si pak napište poznámky „A co je důležité?“. Správné řešení úkolů ze dne 2.6.najdete na zshtyn.cz.
2.6.2020
Práce na doma 2.6.
Český jazyk: Dnes je pro vás připraveno jedno cvičení na shrnutí učiva o shodě podmětu s přísudkem. Cvičení napište do sešitu. Kohouti a slepice zobal_ zrní. Ps_ honil_ kočky. Mládenci a dívky tančil_ . Selata a prasata kvičel_. Květy a poupata voněl_. Hřebeny a kartáče ležel_ na polici. Muži a ženy cvičil_. Navštívil_ nás sousedé. Kos_ a sýkorky přiletěl_ ke krmítku. Holubice a holoubata vrkal_ . Děti si hrál_ se stavebnicemi. Vánoční zvyky a tradice se obnovil_ . Vrtulník a jiná letadla se přiblížil_ . Husy a housata plaval_ v rybníku. Rodiče a děti uklízel_ hřiště. _pěváci a _pěvačky zpíval_ vánoční koledy. Vyčistil_ nám kabáty i šaty. Matematika: Už umíme napsat desetinná čísla. Dnes se podíváme na jejich porovnávání. Pravidla porovnávání des. čísel najdete v učebnici na str. 101 v zeleném rámečku. Není to nic těžkého. Nejdříve porovnáváme celou část, tedy to, co je před desetinnou čárkou. Pokud je tato část stejná, porovnáváme popořadě číslice, které jsou za desetinnou čárkou – desetiny. Je-li i toto číslo stejné, pak porovnáváme setiny atd. Hravý početník 2. díl, str. 14, první 2 příklady v 1. sloupečku. Str. 23 celá. Vlastivěda: přečtěte si kapitolu Lidská práva a povinnosti na str. 80 – 83 a ze strany 83 si napište poznámky „A co je důležité?“. Angličtina, moje skupina: Učebnice, str. 55, Lesson 14 – přečíst a přeložit. Pracovní sešit, str. 85, cv. 2: procvičujete sloveso must ve všech osobách. Je to jednoduché, protože ve všech osobách se používá jen jeden tvar „must“.
|<  <<  2/72    >>  >|

nahoru webmaster